Nevladine invalidske organizacije

Naziv: Udruženje slepih i slabovidih Srbije-Beli štap Beograd
Email: office@belistap.org
Web: www.belistap.org
Tel: 011/30-87-546 011/30-87-545
Fax: 011/30-87-545
Kontakt osoba: Vesna Nestorović, Nikola đorđević
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Sredačka 2
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Gradska organizacija civilnih invalida rata - Beograd
Email:
Web:
Tel: 011/629-099 011/3240-167
Fax:
Kontakt osoba: Blagoje ćusić, Dragiša Drobnjak
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Unapređenje socijalno-ekonomske i ukupne zaštite civilnih invalida rata u Beogradu, uključujući tu zakonsku i proširenu zaštitu ove kategorije invalida. Pomoć civilnim invalidima rata u Beogradu da realizuju svoja prava utvrđena zakonskim i podzakonskim aktima; praćenje i unapređenje socijalno-ekonomskog položaja civilnih invalida rata i rad na njegovom poboljšanju.
Adresa: čika Ljubina 1
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Beograd
Email: distrobg@eunet.yu
Web:
Tel: 011/3247-620 011/3245-575
Fax: 011/3243-611
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Svetozara Markovića 40a
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: RETT  udruženje Srbije
Email: rett@jbi.jbi.bg.ac.yu
Web:
Tel: 011/157-989
Fax:
Kontakt osoba: Dejan đorđević
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Cilj: Pomoć devojčicama obolelih od Rett-sindroma; Aktivnosti: kompletiranje dokumentacije o obolelim od Rett-sindroma, angažovanje na ostvarivanju zakonskih prava, kontakti i saradnja sa odgovarajućim socijalnim ustanovama i povezivanje sa adekvatnim međunarodnim udruženjima, sakupljanje, sređivanje i objavljivanje rezultata istražiavanja i informacija iz oblasti Rett sindroma, edukovanje porodica obolelih od Rett sindroma Publikacije: Dr Jelica Erceg- Đuračić
Adresa: Nehruova 242
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije Beograd
Email: savcdpsr@eunet.yu
Web:
Tel: 011/180-859 011/3281-594
Fax: 011/180-859
Kontakt osoba: Ljubinka Borizovski, Predrag Vukasović
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Unapređenje svih vidova invalidske zaštite; uključivanje invalida u društveni život; afirmisanje njihovih stvaralačkih sposobnosti. Aktivnosti: Klimatski oporavak invalida; nedelja solidarnosti sa cerebralno paralizovanim licima svake godine; pomoć pri nabavci ortopedskih pomagala u saradnji sa stranim humanitarnim organizacijama; izdavačka delatnost i objavljivanje književnih i stručnih radova. Publikacije: List saveza.
Adresa: Pančićeva 12
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje studenata sa hendikepom - Beograd
Email: office@ush.rs
Web: www.ush.rs
Tel: 011/3910106
Kontakt osoba: Milan Janković
O organizaciji: USH je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje I poštovanje ljudskih prava I izjednačavanje mogućnosti mladih I studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno I neformalno obrazovanje I primenu socijalnog modela pristupu hendikepu.USH je jedna od prvih organizacija u Srbiji koja okuplja mlade sa različitim tipovima hendikep, bez obzira na medicinsku dijagnozu, kao i mlade bez hendikepa kroz inkluzivni cross-disability pristup. Sa vizijom ,,Jednake mogućnosti za sve” radi se na izgradnji civilnog društva koje poštuje ravnopravnost svih građanki I građana, nenasilju, nediskriminaciji, poštovanju ljudskih prava bez obzira na različitosti, društvenoj uključenosti I odgovornosti.
Adresa: Vojvode Stepe 33
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Centar za samostalni život invalida Srbije, Beograd
Email: cilsrbija@digit.co.yu
Web:
Tel: 011/360-55-09
Fax:
Kontakt osoba: Damjan Tatić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Radomira Vujovića 3
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara “Dunav”
Email: dunav@infosky.net
Web: http://www.upikdunav.co.yu/
Tel: 011-158 251
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Pronalaženje i evidentiranje invalida paraplegičara i kvadriplegičara; razvijanje zajedništva; pomoć pri obrazovanju i radnom angažovanju i zapošljavanju; socijalno zbrinjavanje članstva; afirmacija Udruženja i njegovih članova i njihovo uključivanje u sve tokove života i rada; rad na zakonskim rešenjima u cilju ostvarivanja prava članova i predlaganja izmena propisa i mera u korist članstva.
Adresa: Agostina Neta bb
Grad: 11070 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Republičko udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom
Email:
Web:
Tel: 011/763-941 011/759-058
Fax:
Kontakt osoba: Vesna Petrović-predsednica 063/820-55-55
Podaci o članstvu: Milojka Golubović, sekretar udruženja; Milan Marković, informativni centar Udruženje čine roditelji i svi ljudu dobre volje zainteresovani za problem autizma.  Udruženje ima svoje podaktive zadužene za programske aktivnosti u lokalnoj zajednici u sledećim gradovima: Kragujevac, Niš, Novi Sad, Čačak, Požarevac, Kovačica, Jagodina, Kosovska Mitrovica i Užice.
Aktivnosti: Udruženje je zajedno sa roditeljima, centrima za socijalni rad i predstavnicima opštinksih vlasti iniciralo je otvaranje dnevnih boravaka i školskih odeljenje u Požarevcu, Kruševcu, Kovačici, Pančevu. Udruženje je od svog osnivanja u kontinuitetu organizovalo seminare za roditelje i stručnjake sa raznom tematikom, a sa povećanim intezitetom od 1996. do 2001. godine. Pruža se stalna pomoć i podrška porodicama u stručnom rešavanju problema, nabavci lekova, materijalnoj pomoći i ostalim vrstama pomoći u zemlji inostranstvu. Postoji stalna komunikacija sa srodnim udruženjima širom sveta: u Americi, Kanadi, Engleskoj, Irskoj, Španiji, Mađarskoj, Grčkoj…
Adresa: đure đakovića 13, 11000 Beograd
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore
Email:
Web:
Tel: 011/2439-523
Fax:
Kontakt osoba: Mile Crevar, sekretar
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Svetog Save 16-18
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez distrofičara Srbije
Email: vesnikmd@eunet.yu
Web:
Tel: 011/2455-184
Fax: 011/2455-184
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Dimitrija Tucovića 23
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara čačak
Email: distrofica@ptt.yu
Web:
Tel: 032/227-195
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Radnička 24
Grad: 32000 čačak čačak
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Moravičkog okruga Gornji Milanovac
Email:
Web:
Tel: 032/716-242
Fax:
Kontakt osoba: Radoslav Mijailović
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Kraljice Drage 111
Grad: 32000 Gornji Milanovac
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez distrofičara Kosova Gračanica
Email:
Web:
Tel: 038/63-500
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa:
Grad: 38205 Gračanica
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za brigu o deci  i omladini sa posebnim potrebama Moj svet
Email:
Web:
Tel: 022/ 55- 318 022/561-540
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Cara Dušana 9
Grad: 22320 Inđija
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija dijaliziranih, transplantiranih bubrežnih invalida Jagodina
Email:
Web:
Tel: 035/240-373 035/569-461
Fax:
Kontakt osoba: Nil Milosavljević, Dejan Jevdosić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Prikupljanje podataka o bubrežnim invalidima na teritoriji delovanja organizacije; rad na ostvarenju boljeg i kvalitetnijeg života članova; rad na ostvarenju socijalne i zdravstvene zaštite svojih članova; uspostavljanje veze sa drugim srodnim organizacijama; podsticanje sportskih i rekreativnih aktivnosti članova.
Adresa: Slavke đurđević B3 2/2
Grad: 35000 Jagodina
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Anima-udruženje za pomoć licima sa problemima epilepsije, poremećaja ponašanja i srodnim bolestima Jagodina
Email: alba@milnet.co.yu
Web:
Tel: 035/245-033 063/84-40-352
Fax:
Kontakt osoba: Valentina Jakovljević
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Edukativni rad sa pacijentim i porodicom; prava pacijenata sa epilepsijom; dalja edukacija pacijenata i izbor zanimanja; rad na otklanjanju stigme. Aktivnosti: Sprovođenje ankete na širem regionalnom području na temu epilepsije i stigme; Epilepsija i šta treba znati organizovana u saradnji sa Jugoslovenskim društvom za probleme epilepsije iz Beograda (maj 2003); osnivanjhe kluba roditelja čija deca imaju problem epilepsije; nabavka lekova.
Adresa: Vojvode Putnika 15
Grad: 35000 Jagodina
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Pomoravlja - Jagodina
Email:
Web:
Tel: 035/220-197 035/232-366, 064/11-52-158
Fax:
Kontakt osoba: Srbijanka Milutinović, Vesna Rajić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Poboljšanje kvaliteta života invalida; socijalizacija; školovanje; uvođenje u normalan životni tok. Aktivnosti: Projekat “Učiteljica u kući” koji podrazumeva redovnu nastavu u kućnim uslovima; organizovanje novogodišnje proslave i podela novogodišnjih paketića; pozorišna predstava “Šarena radionica”; akcije raspodele kolica, kreveta, dušeka, garderobe, itd.
Adresa: Lole Ribara 4
Grad: 35000 Jagodina
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Humanitarno udruženje za decu astmatičare Huda Kragujevac
Email:
Web:
Tel: 034/394-611 034/334-782
Fax:
Kontakt osoba: Jagoda Ratinac, Anđelka Anđelković
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Pomoć u nabavci medicinske opreme, pomagala, lekova; edukacija roditelja i dece astmatičara za kvalitetniji život; razmena iskustava među roditeljima; informisanje javnosti o problemima sa kojima se suočavaju obolela deca; druženje obolele dece u konkretnim akcijama “Crtam i pišem da lakše dišem”, saradnja sa drugim sličnim organizacijama. Aktivnosti : Nabavka i podela lekova iz humanitarne pomoći deci astmatičarima; razmena iskustava; projekat “Crtam i pišem da lakše dišem” u koji su uključena deca iz 15 škola iz Šumadije.
Adresa: Oktobarskih žrtava 256
Grad: 34000 Kragujevac
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Kragujevac
Email: mdkrag@ptt.yu
Web:
Tel: 034/305-875 034/305-876
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Španskih boraca bb
Grad: 34000 Kragujevac Kragujevac
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Šumadijskog okruga Kragujevac
Email:
Web:
Tel: 034/371-662
Fax:
Kontakt osoba: Jasmina Brajković
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Koče Racina 15
Grad: 34000 Kragujevac
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Raškog okruga Kraljevo
Email:
Web:
Tel: 036/351-353
Fax:
Kontakt osoba: Dragan Milošević
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Rudnička 78
Grad: 36000 Kraljevo
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Kraljevo
Email: udk@tron.inter.net
Web:
Tel: 036/354-702
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Zelena gora 34
Grad: 36000 Kraljevo
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Rasinskog okruga Kruševac
Email:
Web:
Tel: 037/892-915
Fax:
Kontakt osoba: Bajčić Gorica
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Mirka Tobića 52, Begovo brdo
Grad: 37000 Kruševac
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za cerebralnu paralizu - Kruševac
Email:
Web:
Tel: 037/440-232 037/461-775
Fax: 037/440-232
Kontakt osoba: Anica Milosavljević, Snežana Vasiljević
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Pružanje psihosocijalne podrške osobama sa smetnjama u razvoju; dnevno zbrinjavanje osoba sa smetnjama u razvoju; radna-okupaciona rehabilitacija invalidnih osoba. Aktivnosti: Otvaranje Kluba za decu ometenu u razvoju; povezivanje sa drugim Klubovima iste namene; povezivanje sa NVO Srbije sličnih oblasti delovanja.
Adresa: Gligorija Diklića 48
Grad: 37000 Kruševac
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Kruševac
Email: dis037@ptt.yu
Web:
Tel: 037/440-232
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Glogorija Diklića 39
Grad: 37000 Kruševac Kruševac
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Leskovac
Email: germen@ptt.yu
Web:
Tel: 015/21-666-3
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Južnomoravskih brigada 34 (Zanatski centar 2)
Grad: 16000 Leskovac
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Niškog okruga - Niš
Email:
Web:
Tel: 018/521-655
Fax:
Kontakt osoba: Olgica Pljevačić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Bulevar Nemanjića 26
Grad: 18000 Niš Niš
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Niš
Email: udr_distrof_nis@bankerinter.net
Web:
Tel: 018/351-774
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Nikole Pašića 23b
Grad: 18000 Niš
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Beograda
Email:
Web:
Tel: 011/160-498
Fax:
Kontakt osoba: željko Vještica
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Jurija gagarina 81
Grad: 11070 Novi Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija civilnih invalida rata Novi Pazar
Email:
Web:
Tel: 020/312-435
Fax: 020/312-435
Kontakt osoba: Svetlana Ilić, sekretar
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Zakonska i proširena zaštita civilnih invalida rata i njihova rehabilitacija; prevencija invalidnosti; uključivanje civilnih invalida rata u sve tokove društvenog života. Aktivnosti: Pomoć civilnim invalidima rata u ostvarivanju prava utvrđenih zakonom i podzakonskim aktima.
Adresa: Stevana Nemanje bb
Grad: 36300 Novi Pazar
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za cerebralnu paralizu - Novi Pazar
Email: dcpnp@ptt.yu, zivetinp@ptt.yu
Web:
Tel: 063/87-04-819 063/665-034
Fax:
Kontakt osoba: Adela Džanefendić, Aziz Rahić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Unapređivanje svih vidova invalidske zaštite od interesa za članstvo. Aktivnosti: Pronalaženje i evidentiranje osoba obolelih od cerebralne i dečje paralize; 21. jula organizovali Sportske igre za invalide (košarka, streljaštvo, pikado i šah), u saradnji sa Handicap International-om; učesnici projekta uklanjanja arhitektonskih barijera u gradu; kod novopazarskog autotransportnog preduzeća obezbeđena je besplatna vožnja za sve invalide; raspodela humanitarne pomoći; posete invalidnim licima i njihovim porodicama.
Adresa: Rifata Burdževića 85
Grad: 36300 Novi Pazar
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Paraćin
Email:
Web:
Tel: 035/565-918
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Dragoslava Marinkovića 76
Grad: 32250 Paraćin
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje osoba sa hendikepom Feniks Pirot
Email: uoh_fenix@hotmail.com
Web:
Tel: 064/21-09-643 064/40-84-278
Fax: 010/321-824
Kontakt osoba: Ana Pecarski
Podaci o članstvu: E-mail 2:apfenix@yubc.net NVO organizacija koja se bavi zaštitom prava osoba sa invaliditetom. Glavne aktivnosti organizacije su uklanjanje arhitektonskih barijera, kampanje za podizanje svesti zajednice o pitanjima invalidnosti.
Aktivnosti:
Adresa: Vojvode Momčila 9
Grad: 18300 Pirot
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Šabac
Email:
Web:
Tel: 015/349-442
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Masarikova 54
Grad: 15000 Šabac
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu - Šabac
Email:
Web:
Tel: 015/322-106
Fax: 015/322-106
Kontakt osoba: Dragica Todorović, sekretar
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Edukacija članstva; školovanje; zapošljavanje; nabavka ortopedskih pomagala; sportske aktivnosti; kulturno-umetničke aktivnosti; ostvarivanje prava iz zdravstvene i penzijsko-invalidske zaštite. Aktivnosti: Evidencija članstva; ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite; nedelja solidarnosti; humanitarna pomoć. Publikacije: “Preokret”, list saveza za dečju i cerebralnu paralizu.
Adresa: Masarikova 54
Grad: 15000 Šabac
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Opštinska organizacija civilnih invalida rata - Smederevo
Email:
Web:
Tel: 026/225-137 026/227-703
Fax: 026/225-137
Kontakt osoba: Marko Marjanović, Srećko Mirković
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Okupljanje članova; pružanje pomoći članovima; negovanje tradicija iz rata. Aktivnosti: Negovanje i obeležavanje događaja iz rata; saradnja sa ostalim humanitarnim organizacijama.
Adresa: Kralja Petra I 17
Grad: 11300 Smederevo
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Smederevo
Email: sdistrof@eunet.yu
Web:
Tel: 026/227-265
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Jovana Krajišnika 8
Grad: 11300 Smederevo Smederevo
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Opštinska organizacija gluvih i nagluvih - Smederevska Palanka
Email:
Web:
Tel: 026/322-330 064/18-52-665
Fax: 026/322-330
Kontakt osoba: Slavoljub Kostantinović
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Školovanje i zapošljavanje članova organizacije; omogućavanje zdravstvene zaštite i rehabilitacija članova organizacije. Organizovanje drugarskih zabava, prolećnog maskenbala, izložbi ručnih radova, memorijalni turniri, manifestacije povodom 29.septembra - Međunarodnog dana gluvih, predavanja iz različitih oblasti medicine (otorinolaringologija, ginekologija i sl.); članovi organizacije redovno učestvuju na Republičkim prvenstvima u svim sportskim granama; Aktivnosti u lokalnoj mreži NVO Smederevske Palanke.
Adresa: 20. Juli 12
Grad: 11420 Smederevska Palanka
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga - Užice
Email: udzouz@ptt.yu; icosiue@eunet.yu
Web: www.uduzice.nadlanu.com
Tel: 031/523-944; 500-122
Fax:  031/511-876
Kontakt osoba: Predrag Bakić, predsednik, Ana Đokić, sekretar
Podaci o članstvu: 65 članova
Aktivnosti: Nizom redovnih, programskih i razvojnih aktivnosti i programa organizacija pruža podršku svojim članovima za ostvarivanje i korišćenje njihovih zakonskih prava, unapređenje preostalih njihovih kapaciteta, poboljšanje kvaliteta života i stvarenje uslova za samostalni život u svom okruženju na osnovu njihovih preostalih mogućnosti, obezbeđenje izjednačenih mogućnosti radi socijalne integracije u lokalnu zajednicu.
Realizovani projekti: Obrazovni klub; Obukom i znanjem ka napred;
Informacijom protiv izolacije; Užice – grad bez barijera;
Resurs centar osoba sa invaliditetom Zlatiborskog okruga
Adresa: Kneza Lazara 2
Grad: 31000 Užice
Država – Regija: Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje invalida cerebralne paralize, dečije paralize i plegija Užice
Email: ucdp@verat.net
Web: www.uzice.org.yu/cerebralna
Tel: 031/511-876
Fax: 031/511-876
Kontakt osoba: Milijan Panović, predsednik, Predrag Bakić, sekretar
Podaci o članstvu: 120 članova
Aktivnosti: Udruženje putem raznih aktivnosti pruža podršku licima sa invaliditetom za ostvarivanje njihovih zakonskih prava, implementacjom raznih programa i servisa obezbedjuje adekvatno uključivanje u normalene životne tokoveu lokalnoj sredini.
Realizovani projekti: Mala škola za roditelje; Savetovalište; U susret Vama;
Prepoznaj svoje potrebe i upotrebi svoju snagu; Užice – grad bez barijera
Adresa: Kneza Lazara 2
Grad: 31000 Užice
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez civilnih invalida rata zlatiborskog okruga - Užice
Email:
Web:
Tel: 031/513-862
Fax: 031/513-862
Kontakt osoba: Gvozdenija Kalabić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Unapređenje zakonske zaštite civilnih invalida rata, žrtava fašističkog terora i članova njihovih porodica; da isplata ovim članovima bude uredna i usklađena i da svi članovi budu stambeno obezbeđeni. Aktivnosti: Podela humanitarne pomoci tokom cele godine; nabavka lekova; nabavka drva za grejanje; troškovi bolnickog lecenja za 1 clana; novcana pomoc; popravka kuce jednom clanu; prevoz; nalepnice za invalide za kola.
Adresa:
Grad: 31000 Užice
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Kolubarskog okruga Valjevo
Email:
Web:
Tel: 014/237-612
Fax:
Kontakt osoba: Srđan Brković
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Petnička 6
Grad: 14000 Valjevo
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo
Email: dcp.scpva@vanet.co.yu, ceca11@ptt.yu
Web:
Tel: 014/237-992 014/222-258, 014/238-349
Fax: 014/237-992
Kontakt osoba: Svetlana Janković, Milovan Radić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Poboljšanje kvaliteta života na svim poljima za lica sa telesnim invaliditetom, a posebno za lica sa cerebralnom paralizom; osnovni moto organizacije “Mi idemo uvek korak napred”. Aktivnosti: Projekat I - nabavka opreme za rad organizacije; projekat II - Izrada i štampanje; projekat III - “Otkrijmo ih”; projekat IV - “Fizikalna rehabilitacija u kućnim uslovima”; veliki broj akcija od kojih su najvažnije: obeležavanje Nedelje solidarnosti; nagradni konkurs literarnih i likovnih radova po osnovnim školama u gradu i okolnim mestima; nabavka finansijskih sredstava za nabavku ortopedskih cipela za članove društva; izrada fotografija iz života; obeležavanje godišnjice, 8.marta i Nove godine. “20 godina medju nama”, članstvo redakcije lista Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije.
Adresa: Andre Savčića 12
Grad: 14000 Valjevo
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Pčinjskog okruga - Vranje
Email:
Web:
Tel: 017/24-748
Fax:
Kontakt osoba: Gordana Nikolić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Zelengorska 2
Grad: 17000 Vranje
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija multiple skleroze Zaječar
Email:
Web:
Tel: 019/423-816
Fax:
Kontakt osoba: Dušan Peričić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Generala Gambete 82
Grad: 19000 Zaječar
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Zaječar
Email: udzsneki@verat.net
Web:
Tel: 019/423-501
Fax:
Kontakt osoba: Nikolić Miroslav
Podaci o članstvu: Nikolić Miroslav aje@verat.net
Aktivnosti:
Adresa: đure Salaja 26
Grad: 19000 Zaječar
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Sunčica
Email: tasimark@tippnet.co.yu
Web:
Tel: 024/852-532
Fax:
Kontakt osoba: Taši Ferenc
Podaci o članstvu: Okuplja fizički i mentalno ometenu decu i roditelje
Aktivnosti:
Adresa: Petra Kočića 6, Ada
Grad: 24430 Ada
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Adonaj - Ada
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba: Dušanka Kiš Juhas
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: 7. jula 6
Grad: 24430 Ada
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Klub multiple skleroze Bačka Palanka
Email:
Web:
Tel: 021/750-955 021/768-097
Fax:
Kontakt osoba: Stanka Stanojev
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa:
Grad: 21400 Bačka Palanka
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Bačka Palanka
Email:
Web:
Tel: 021/751-661
Fax: 021/751-661
Kontakt osoba: Marija Mišković
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: kralja Petra I 7
Grad: 21400 Bačka Palanka
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Humanitarni dom Betešda Bačka Topola
Email: bethesda@stcable.co.yu
Web: www.bethesda.org.yu
Tel: 024/712-964 063/865-8774
Fax:
Kontakt osoba: Kovač ETA, Elizabet Herceg
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: 29 novembra 2
Grad: 24300 Bačka Topola
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje roditelja osoba sa posebnim potrebama My
Email: martinko@eunet.yu
Web:
Tel: 021/782-684
Fax:
Kontakt osoba: Tatjana Korošova
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Biblioteka igračaka.
Adresa: Svatoplukova 14
Grad: 21470 Bački Petrovac
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Bečej
Email:
Web:
Tel: 021/814-278
Fax:
Kontakt osoba: Laslo Hegediš
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Trg Bratstva Jedinstva 16
Grad:  Bečej
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Organizacija gluvih i nagluvih Bečej
Email:
Web:
Tel: 021/813-344
Fax: 021/813-344
Kontakt osoba: Jovan Vujkov
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Hunjadi Janoša 20
Grad:  Bečej
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Bečej
Email:
Web:
Tel: 021/916-363
Fax:
Kontakt osoba: Marija Lučev, 7 Sekretara SKOJ-a S1/53, 021/813-371
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Dositejeva 11
Grad:  Bečej
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedov.razvijenim osobama Južni Banat - Bela Crkva
Email: angelman@hemo.net
Web:
Tel: 013/851-170 064/2273-578
Fax:
Kontakt osoba: Radosav Milenković
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Partizanska 31
Grad: 26340 Bela Crkva
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Izida, društvo za zaštitu majke i dece
Email:
Web:
Tel: 024/738-042 024/738-196 (kuća)
Fax:
Kontakt osoba: Pap Julijana
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Bratstva 20
Grad: 24323 Feketić
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Inđija
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Lenjinova 34
Grad: 22320 Inđija
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udrženje saradnika časopisa za slepe i slabovide Inđija
Email:
Web:
Tel: 022/55-698
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Dušana Jerkovića 17b
Grad: 22320 Inđija
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Opštinski savez invalida Kanjiža
Email:
Web:
Tel: 024/880-048
Fax:
Kontakt osoba: Demetar Karolj, Tenkovska 58, Martonoš
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Hajduk Veljkov Venac 18
Grad: 24000 Kanjiža
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Kikinda, čoka i Novi Knaževac
Email: mosskikinda@ptt.yu
Web:
Tel: 0230/22-447
Fax:
Kontakt osoba: Branka Šobot Jeličić predsednik
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 10
Grad: 23300 Kikinda
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Kikinda
Email: mnroki@panline.net
Web:
Tel: 0230/31/457
Fax:
Kontakt osoba: Vesna Vasić
Podaci o članstvu: Vesna Vasić, 0230/24-132, 064/232-3918
Aktivnosti:
Adresa: Kralja Petra 142
Grad: 23300 Kikinda
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Kikinda, čoka, Novi Kneževac
Email:
Web:
Tel: 0230/24-211
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Organizacija se pored uobičajenih aktivnosti bavi i distribucijom slušnih pomagala
Adresa: Trg srpskih dobrovovoljaca 10
Grad: 23300 Kikinda
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Srednjeg i Severnobanatskog okruga Kikinda
Email: udfkik@sezampro.yu
Web:
Tel: 0230/32-224
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Cara Dušana 1
Grad: 23300 Kikinda
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za borbu protiv šećerne bolesti - Kikinda
Email:
Web:
Tel: 0230/811-138 0230/34-017
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 30
Grad: 23300 Kikinda
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Opštinsko društvo mentalno nedovoljno razvijenih osoba Kula
Email:
Web:
Tel: 025/724-177
Fax:
Kontakt osoba: Slavica Lužija, Kuljić Dušan
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Lenjinova 28
Grad:  Kula
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Kula
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Maršala Tita 19
Grad: 25230 Kula
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Sremskog okruga Sremska Mitrovica
Email: ruzicag@nspoint.net
Web:
Tel: 022/268-721 063/77-65-852
Fax: 022/268-721
Kontakt osoba: Ružica Garunović
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Radnička 8
Grad: 22222 Martinci
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje obolelih od multiple skleroze Severnobanatskog okruga Novi Kneževac
Email:
Web:
Tel: 0230/81-296
Fax:
Kontakt osoba: Slavica Zorić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Trg Mo[e Pijade 11, PF 18
Grad: 23330 Novi Kneževac
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti
Email:
Web:
Tel: 021/444-235
Fax: 021/444-235
Kontakt osoba: ing. Petar M. Rancinger, 063-559-617
Podaci o članstvu: Trenutno formirano 18 opštinskih društava. U Vojvodini od oko 200 000 obolelih od šećerne bolesti, samo 10% su članovi, znači, 20 000 u 18 opštinskih društava. 5% obolelih ima teške komplikacije u smislu gubitka vida, amputacija, dijalize,kardiovaskularnih problema (infarkti), neurološki poremećaji. Preko 600 dece insulno zavisni a preko 50% članova su penzioneri.
Aktivnosti: Pomoć obolelima, (lekovi, pomagala,medicinska oprema), informativno-edukativna oblast (časopis "Me-dij"), letnja škola za decu-škola života (već 25 godina), humanitarna pomoć preko 500 000 eura.
Adresa: Bulevar oslobodjenja 6-8,
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: EHO - Resursni centar za osobe sa invaliditetom
Email: ehores@ehons.org, infores@ehons.org
Web: www.resursnicentar.ns.ac.yu
Tel: 021/400-204 021/47-900-72
Fax: 021/47-900-73
Kontakt osoba: Tanja Lazor - koordinator
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Bate Brkića 12
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo  multiple skleroze Vojvodine
Email: dmsv@eunet.yu
Web:
Tel: 021/444-256
Fax: 021/444 - 256
Kontakt osoba: Renić Frano - predsednik, 021-433-354
Podaci o članstvu: 525 članova 95% u penziji, u proseku imaju 39 godina,  50% koriste invalidska kolica ili 100% nepokretni
Aktivnosti: Izdaju časopis i knjige, imaju svoju bazu podataka, saradjuju sa "Caritas"-om, časopis "Most", knjige: "Naš nerazrušen most" i "Nekoliko iskrenih odgovora bolesnicima od multiple skleroze".
Adresa: Bul. Oslobođenja 6-8
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Organizacija  gluvih i nagluvih Novi Sad
Email: ogns@ptt.yu
Web:
Tel: 021/528-526
Fax: 021/528 - 526
Kontakt osoba: Mirko Knežević sekretar, Lajoš Bereš, predsednik
Podaci o članstvu: 4500 članova, od toga: 1200 redovnih članova: 550 gluvih, 5 sa dečjom paralizom i 3 sa smetnjama u razvoju. 76 članova su djaci i studenti, oko 400 je radno sposobnih, a oko 200 je u radnom odnosu.
Aktivnosti: Kulturno-umetničko društvo, sekcija pantomime, recitacije, modernih igara, ritmičkih igara, ručnih radova i kulinarstva, folklor, slikarstvo, fotografska sekcija, sportske aktivnosti pri sportskom društvu gluvih "Polet" u Novom Sadu: mali fudbal, kuglanje, šah, pikado. NAPOMENA: knjige: "Lica sa posebnim potrebama" i "Gestovni rečnik-gestovni govor" nisu izdali zbog finansijskih teškoća.
Adresa: Miletićeva 18
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć obolelima od astme-Novi Sad
Email: asthma@eunet.yu
Web:
Tel: 021/612-930
Fax: 021/612-930
Kontakt osoba: Dr. Vera Bekić - predsednik
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Doža đerđa 18
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje invalida za kulturu Kulturni klub Vojvodine
Email:
Web:
Tel: 021/6366-807
Fax: 021/6366-807
Kontakt osoba: Vera Vukašinović, predsednik
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Narodnog fronta 40
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara južnobačkog okruga-Novi Sad
Email: udfvoj@eunet.yu
Web:
Tel: 021/524-781
Fax: 021/524-781
Kontakt osoba: Aleksandra Panović - sekretar, 063-520-639
Podaci o članstvu: 150 članova, 3 su zaposleni. 2 sa srednjom školom, 4 završavaju srednju školu, 23 člana su deca do 15 godina.
Aktivnosti: Kupovina knjiga za školsku decu, izdavanje časopisa.
Adresa: Ilije Ognjanovića 3
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Humanitarna organizacija za obolela lica i i invalide Srbije Hozolis Novi Sad
Email: hozolis@eunet.yu
Web:
Tel: 021/360-350 063/554-171
Fax:
Kontakt osoba: Paulina Jurić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Ive Andrića 5
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Gradska organizacija slepih i slabovidih Novi Sad
Email: gossns@neobee.net
Web: www.gossns.org.zu
Tel: 021/451-532 021/528-460
Fax: 021/451-532
Kontakt osoba: Ostoja Ilibašić
Podaci o članstvu: 669 članova, 82 imaju dodatnih oštećenja (7 sluh, 3 govor i glas, 36 smetnje u razvoju, 28 telesno oštećenje, 8 više od dva različita hendikepa) 625 penzioneri, 17 dece I studenata, 16 sopstveni radnik ili ima svoje preduzeće, 11 zaposleno u zaštitnoj radionici, 2 radnika u drugim organizacijama.
Aktivnosti: Članovi igraju šah, domine, golbal, bave se muzikom, organizovana je dramska sekcija, heklanje, pletenje i ručni radovi. Organizovana su putovanja po zemlji i inostranstvu radi takmičenja sa drugim organizacijama.
Adresa: Miletićeva 28
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje roditelja dece oštećenog sluha - URDOS
Email: gmilenko@neobee.net
Web:
Tel: 021/450-225 063/80-81-363
Fax:
Kontakt osoba: Sanja Tontić
Podaci o članstvu: 62 člana su roditelji bez oštećenja (od toga 32 nezaposlena). 53 dece slušno oštećenih (14 predškolskog uzrasta, 33 školskog uzrasta (škola Jovan Popović), 6 dece iz drugih škola)
Aktivnosti: Pokrenuli akciju renoviranja škole, servis (nabavljanje baterija za aparate), izborili se za prostoriju, kompjuter i telefon će uskoro dobiti. Finansirali 1-dnevni izlet za učenike (decu oštećenog sluha), nabavljali su olivice i kontinuirano baterije za slušne aparate po povoljnijim cenama.
Adresa: Osnovna škola Jovan Popović, Ravanička 2
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Novi Sad (1)
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba: Ana Tot
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Bulevar Oslobođenja 6-8
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez dijaliziranih transplantiranih bubrežnih invalida Vojvodine
Email: sdtbiv@ptt.yu
Web:
Tel: 021/333-866 021/364-489
Fax:
Kontakt osoba: Zvonimir Jović, Katarina Tamaši
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Unapređenje invalidno-penzione, socijalne, zdravstvene i druge zaštite članova; okupljanje invalida i stručnjaka koji se bave problemima bubrežnih invalida i bolesnika; podstiče na bolji rad sve društvene i državne institucije koje se bave tretmanom obolelih od bubrega; rešava problematiku zapošljavanja i stambenih pitanja članstva. Aktivnosti članstva; radi na okupljanju i koordinisanju aktivnosti svih članova, prvenstveno invalidnih lica; prati i proučava problematiku oboljenja po centrima za hemodijalizu u zemlji i inostranstvu; upućuje obolele i pruža im direktnu pomoć u pravilnom korišćenju zakonskih i drugih mogućnosti; organizuje i podstiče aktivnosti članova na polju kulturno-zabavnog i sportskorekreativnog života; uspostavlja veze, razvija i širi saradnju sa srodnim društveno-socijalno-humanitarnim organizacijama; radi na ostvarivanju zajedničkih potreba i interesa udruženja, donosi programe i planove rada; podstiče i pomaže entuzijazam i stvaralaštvo. Publikacije: Izdaje se novi časopis (Bilten)
Adresa: Bulevar oslobođenja 6-8
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez invalida rada Vojvodine - Organizacja za Novi Sad
Email:
Web:
Tel: 021/444-605
Fax: 021/338-034
Kontakt osoba: Miloš Radovanović
Podaci o članstvu: Miloš Radovanović, 021/393-740 i 063/89-43-396
Aktivnosti:
Adresa:
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje invalida za sport i rekreaciju Bolji život
Email:
Web:
Tel: 021/6366-807 021/469390
Fax:
Kontakt osoba: Vera Vukašinović, Predsednik
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Bulevar Vojvode Stepe 89
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Stonoteniski klub invalida "SPIN"
Email: tango@neobee.net
Web:
Tel: 021/614-215 063-537-251
Fax:
Kontakt osoba: Zlatko Kesler
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Zmaj Jovina 3
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Košarkaški klub u kolicima - Vojvodina
Email: kkkvojvodina@yahoo.co.uk
Web:
Tel: 021/432-540
Fax:
Kontakt osoba: željko Vasić - presednik
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Bulevar Oslobođenja 6-8
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Sekcija žena Gradske organizacije slepih i slabovidih Novi Sad
Email:
Web:
Tel: 021/451-532
Fax:
Kontakt osoba: Dragica Gajicki predsednik
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Miletićeva 28
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć osobama sa autizmom grada Novog Sada
Email: autizam.mp@neobee.net
Web:
Tel: 021/444-261 021/490-094
Fax:
Kontakt osoba: Ljubica Maksimović, Tatjana Merdović, Mališa Vujičić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ciljevi: Unapređenje položaja i socijalne integracije osoba sa autizmom u lokalnoj sredini. Aktivnosti: U pripremi je realizacija simpozijuma na međunarodnom nivou o savremenim tendencijama u autizmu.
Adresa: Temerinska 61
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez gluvih i nagluvih Vojvodine
Email: sgnv@ptt.yu
Web:
Tel: 021/528-510
Fax: 021/528-510
Kontakt osoba: Jovica Despotov - sekretar, 063-517-954
Podaci o članstvu: Oko 25000 gluvih i nagluvih (5500 gluvih i 20000 nagluvih) 40 sa kombinovanim hendikepom. Uglavnom su zaposleni ali bez ličnih primanja. 20% članstva čine deca, 40 % je radno sposobnih, 40% su penzioneri.
Aktivnosti: Likovna sekcija, sportske i kulturne sekcije (folklor, govorne i slušne vežbe, pantomima), poboljšanje oralnog govora, oralna ambulanta, doktor specijalista i defektolog, centar za distribuciju i održavanje slušnih pomagala svih vrsta, sve je pod kontrolom vrhunskih stručnjaka. Izdavali su knjige za gestovni govor,udžbenike, "Zvuci tišine" -knjiga članice centra. Radi se na povećanju broja zvaničnih prevodioca za gluve, seminara za učenje gestovnog govora (pošto postoji tendencija povećanja broja gluve dece), tv emisija "Svet tišine".
Adresa: Miletićeva 18
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Pokrajinska organizacija civilnih invalida rata Vojvodine
Email:
Web:
Tel: 021/444-218
Fax: 021/444-218
Kontakt osoba: Ilija Ivanišević - sekretar, 021/ 334-604
Podaci o članstvu: 868 članova (invaliditet 50-100%), od toga: PANčEVO:78 civilnih invalida rata (3 zaposlena, 32 penzionisanih, 42 nikad nisu radili) ZRENJANIN: 48 su zakonski zaštićeni,13 nisu, 4 zaposlena, 19 penzionisanih, 23 nikad nisu radili. KIKINDA: 32 zakonski zaštićena, 11 nisu zakonski zaštićeni, 2 zaposlenih, 22 penzionisana, 9 nisu nikad radili. SUBOTICA: 53 člana sa zakonskom zaštitom, 28 nisu zakonski zaštićeni, 2 su zaposleni, 50 penzionisani,1 nije nikad radio.
Aktivnosti: Slaba potreba za edukacijom jer su članovi stariji ljudi.
Adresa: Bulevar oslobođenja 6-8
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Omladinska organizacija gluvih i nagluvih Novog Sada
Email: rosegree@eunet.yu
Web:
Tel: 021/435-091 063/566-310 sms
Fax:
Kontakt osoba: Olga Borisev, Tanja Miković
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Ribnjak Donji put 16, Petrovaradin
Grad: 21131 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez društava za pomoć MNRO u AP Vojvodini
Email:
Web:
Tel: 021/444-219
Fax: 021/444-219
Kontakt osoba: sci.dr Mirjana Gavrilović, 021-25-026, 064-1655436
Podaci o članstvu: 19 opštinskih društava sa iz : Novog Sada, B.Petrovca,Kule, Vrbasa, Sombora, Subotice, Kanjiže, Kikinde, Zrenjanina, Pančeva, Vršca, Bela Crkva, B. Palanka, Stara Pazova, Ruma, Sremska Mitrovica, Šid, Srbobran, Bečej.  Podaci iz decembra 2003. god. Pokazuju da na teritoriji Vojvodine postoji 9000 osoba sa mentalnom ometnošću.
Aktivnosti: Stručna pomoć osobama sa smetnjama u razvoju, njihovim porodicama i starateljima. U planu je širenje mreže, izrada baze podataka, časopis, za koji nemaju sredstva.
Adresa: Bulevar oslobodjenja 6-8
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu južnobačkog okruga Novi Sad
Email: cpans@eunet.yu
Web:
Tel: 021/466-643
Fax: 021/466-643
Kontakt osoba: Radović Ljubomir, preds. I  Majstorović Zoranka, sekretar
Podaci o članstvu: Ukupno, 223 članova, svi imaju oštećenja vezana za oboljenje od cdp-a Od tog broja, zaposleni su 23, a nezaposleni 200. Dece do 10 godina ima 32; 10-20 godina ima 56 članova,studenata je 6, a penzionera 34. NAPOMENA: za tudjom negom/asistencijom, potrebe ima 120 članova, potrebna pomoć volontera
Aktivnosti: 1. Obeležavanje nedelje solidarnosti sa posebnim programom  2. Odnosi sa javnoćšću 3. Saradnici su lista "Preokret" koji izlazi tromesečno i izdaje ga Republički savez za celebralnu i dečju paralizu. Rad organizacije usmeren je na socijalnu zaštitu invalida, humanitarnu pomoć, pomoć u rešavanju pojedinačnih pitanja, jednokratnu novčanu pomoć, dečju zaštitu, obrazovanje, kulturu, sport, rekreaciju, druženje, saradnju sa drugim invalidnim organizacijama.
Adresa: Bul. Cara Lazara 35
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo  za pomoć MNRO grada Novog Sada
Email: mnrons@neobee.net
Web: www.mnrons.org.yu
Tel: 021/496-184
Fax: 021/444-219
Kontakt osoba: Milica Stanko 021/624-555 lokal 210, 333-756
Podaci o članstvu: 8100 članova, 19 društava na nivou pokrajine
Aktivnosti:
Adresa: Seljačkih buna 83
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje dijaliziranih, transplantiranih bubrežnih invalida opštine Novi Sad
Email: oodtbins@neobee.net
Web:
Tel: 021/403-899
Fax:
Kontakt osoba: Karolj Peter, Milena Zeljković
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Na teritoriji svog delovanja prikuplja podatke o bubrežnim invalidima; prati društveni i materijalni položaj članova i preduzima akcije u cilju pomoći članstvu; sarađuje sa drugim srodnim organizacijama u smislu razmene informacija i programskih aktivnosti od zajedničkog interesa; prati pravilnu primenu zakonskih i drugih propisa; informiše članstvo o utvrđenim pravima i obavezama; sarađuje sa nadležnim državnim organima, zdravstvenim ustanovama i drugim stručnim organizacijama koje svojim radom bitno utiču na ostvarivanje utvrđenih ciljeva i zadataka; čvrsto sarađuje sa Udruženjem dijaliziranih, transplantiranih bubrežnih invalida Vojvodine. Aktivnosti: Preko Pokrajinske oragnizacije sarađujemo sa humanitarnim asocijacijama i društvima sa ciljem prikupljanja i distribucije pomoći članovima, invalidima; svakodnevna komunikacija sa člansvom radi pružanja informacija i dr.
Adresa: Bulevar oslobođenja 6-8
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez paraplegičara Vojvodine
Email:
Web:
Tel: 021/444-217
Fax: 021-444-217
Kontakt osoba: Bajčetić Petar, sekretar saveza,021-469-728
Podaci o članstvu: 303 člana: u Novom Sadu 74, u Sremu 47, u Somboru 47, Zrenjanin 72, Pančevo 23, Subotica 35, Kanjiža 5
Aktivnosti: Nabavka opreme. Sa savezom paraplegičara Srbije izdaju list "Naš put"
Adresa: Bul. Oslobođenja 6-8
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje paraplegičara  GZ Novi Sad
Email: parapleg@eunet.yu
Web:
Tel: 021/363-150
Fax: 021 /363 - 150
Kontakt osoba: Velček Josip - predsednik
Podaci o članstvu: 85 članova u Novom Sadu, 83 člana imaju rešen status penzija, dvoje dece u osnovnoj školi (jedno u Beočinu, a drugo u Bačkom Livadištu) a te škole nemaju pristup. 3 člana nemaju rešen status.1 student. 95-97% rešen materijalni status, ali u malom iznosu. 85% rešeno prevozno sredstvo. Smatraju da je rešenje pronaći honorarni posao za nezaposlene/penzionisane,a za one kojima je ostalo malo do penzije zaposliti ih u stalni radni odnos. Najviše bi radili poslove koje je moguće obaviti kod kuće. Imaju svoj mini-bus koji slabo koriste. Zapošljavaju svoje članove koliko su u mogućnosti da to urade.
Aktivnosti: 0
Adresa: Narodnog fronta 16
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez organizacija slepih i slabovidih Vojvodine
Email: sossv@neobee.net
Web:
Tel: 021/528-460
Fax: 021/451-532
Kontakt osoba: Koviljka Despotov, sekretar saveza 021/43-53-91; 063-56-23-51
Podaci o članstvu: 3500 članova, ima članova sa dodatnim oštećenjima, ali o tome nemaju preciznih podataka. Oko 70 je zaposlenih, 35 nezaposlenih, 70 dece i studenata (integrisano obrazovanje i specijalne škole)
Aktivnosti: Obezbedjenje sistematskog finansiranja rada saveza i organizacija članica, plan izdavanja knjiga, osposobljavanje i školovanje. Izdavali su knjige i časopise, takodje i knjige i časopise na Brajevom pismu, publikacije na kasetama.
Adresa: Miletićeva 28
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom
Email: nsusi@pf.ns.ac.yu
Web: www.uns.ns.ac.yu/nsush
Tel: 021/6350-377 lok 374 063/704-8946 Milesa Milinković, asistent koord.
Fax: 021/ 6350-377 lok 374
Kontakt osoba: Marko Mirković - koordinator, 063-85-36-954
Podaci o članstvu: 83 člana od toga: 33 člana ima neku vrstu motornog invaliditeta; 8 članova sa oštećenjem vida; 4 člana sa epilepsijom 13 članova sa oštećenjem sluha; 1 član je invalid rada.
Aktivnosti: 1. Rad na obezbeđivanju jednakih uslova studiranja i standarda za sve studente u Novom Sadu, sa osvrtom na studente sa invaliditetom. 2. Veća integrisanost studenata sa oštećenjem u sve sfere života i u skladu sa tim informisanost svih o trenutnom stanju, pravima, mogućnostima i uslovima za sticanje višeg i visokog obrazovanja i zapošljavanja. 3. Stvaranje pristupačnog okruženja na Univerzitetu u Novom Sadu. 4. Omogućavanje/stvaranje stručne literature za slepe i slabovide studente u Srbiji i Crnoj Gori. 5. Podsticanje programa personalne asistencije na Univezitetu u Novom Sadu 6. Rad na iznalaženju novih načina komunikacije kroz škole gestovnog govora i promovisanje gesta za jedan od jezika sredine. REALIZOVANI PROJEKTI:  1. Seminar u septembru 2001. Veće učešće osoba sa invaliditetom u aktivnostima razmene omaladine; 2. Kampanja Hoću i ja na faks kojom je započeta realizacija projekta Stvaranje baze podataka i podrška srednjoškolcima sa hendikepom  3. Kampanja Izgleda lako, a da li je tako? 4. Škola gestovnog govora  5. Projekat Moj personalni asistentt; Literatura za sve; 7. Interaktivne diskusije sa studentima medicine 8. Hoću da priđem kad siđem;
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 1
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje obolelih od multiple skleroze Novi Sad – Multis
Email: multis@neobee.net
Web: www.multis.on.neobee.net
Tel: 021/527-799
Fax: 021/527-799
Kontakt osoba: Darinka Milošević, preds.
Podaci o članstvu: Darinka Milošević, preds. 021-332-009, 064-258-1112. 127 članova JB okruga penzionisani, većina članova ima prosečno 37 godina, većina ima srednju i višu školu. 40-50 članova ima potrebu za prevozom
Aktivnosti: Planiraju izdavanje publikacije,
Adresa: Bulevar Oslobođenja 20
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje boraca rata od 1990 godine  Novi Sad
Email:
Web:
Tel: 021/457-888
Fax: 021/457-521
Kontakt osoba: Mandić Nikola, predsednik
Podaci o članstvu: 1700 članova (ratnih invalida ima 300, porodice poginulih 80, ostali su borci) 500 invalida, 205 je RVI nezaposleno (od toga 150 su članovi udruženja).
Aktivnosti: Projekat "Edukacijom do ravnopravnosti" koji ima za cilj edukaciju. Letovanje dece, projekat paketića za decu (oko 500 paketića), časopis.
Adresa: Vojvode Putnika 2
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Centar živeti uspravno Novi Sad
Email: uspravns@eunet.yu
Web: www.uspravno.org.yu
Tel: 424-291
Fax: 424-291
Kontakt osoba: Tatjana Stojšić-Petković predsednik
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Centar živeti upravno je registrovana domaća nevladina organizacija. Misija centra je stvaranje socijalnog okruženja u kojem će biti poštovana ljudska prava osoba sa invaliditetom i primenjivana standardna pravila UN o izjednačavanju mogućnosti osoba sa invaliditetom kroz pružanje podrške osobama sa svim vrstama invaliditeta i njihovim porodicama.
Adresa: Ise Bajića 6
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez za sport i rekreaciju invalida grada Novog Sada
Email: atos@neobee.net
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Zmaj Jovina 3
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez distrofičara Vojvodine
Email: sdvns@eunet.yu
Web:
Tel: 021/444-243
Fax: 021/444-243
Kontakt osoba: Nikolić Georgije,preds. Aleksandra Panović, sekret
Podaci o članstvu: 319 članova na teritoriji Vojvodine: 23 u Subotici, 28 u Somboru, 25 u Rumi, 45 u Pančevu, 58 u Kikindi. Ni jedna od tih organizacija nema prevoz
Aktivnosti: Koordinacija organizacije je glavna aktivnost. U budućnosti projekat nabavke MG-a (elektro-miografija), letovanje, u oktobru projekat "Dinar za distrofičara"
Adresa: Bul. Oslobođenja 6 -8
Grad: 21000 Novi Sad
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Odžaci
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: železnička 25
Grad: 25250 Odžaci
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Eho Klub hendikepiranih osoba
Email:
Web:
Tel: 024/744-057
Fax:
Kontakt osoba: Janoš Breznjak
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: JO Lajoša 9
Grad: 24342 Pačir
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje za cerebralnu paralizu i dečiju paralizu Južno-banatskog okruga Pančevo
Email: udrcdpjb@panet.co.yu
Web:
Tel: 013/44-035 013/512-041; 063/800-4271
Fax:
Kontakt osoba: Nenad Sredojević i Dragoslav Milosavljev
Podaci o članstvu: Udruženje je osnovano 28.03.2002. u Pančevu a osnovali su ga ljudi koji su ranije pripadali društvu koje okuplja osobe sa cerebralnom paralizom. Nova organizacija je regionalna i pored Opštine Pančeva delovaće i u drugim opštinama Južno banatskog okruga.
Aktivnosti: Okuplja i evidentira osobe sa cerebalnom paralizom i dečijom paralizom sa područja Južno banaskog okruga. Informiše osobe sa invaliditetom i njihove porodice o pravima i beneficijama na koja imaju prava i pomaže im da ta prava i ostvare....  Udruženje sarađuje sasrodnim invalidskim i humanitarnim organizacijama radi ostvarivanja zajedničkih interesa. Pored ovoga Udruženje uspostvlja saradnju sa ustanovama koje se neposredno bave lečenjem, obrazovanjem i zapošljavanjem OSI.
Adresa: Braće Jovanovića 104/3
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Inicijativa stručnjaka za pomoć ometenoj deci VELIKIMALI
Email: velikimali@panet.co.yu
Web: www.geocities.com/velikimali
Tel: 013/332-730
Fax:
Kontakt osoba: Teodora Gajić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Inicijativa stručnjaka za pomoć ometenoj deci VelikiMali nastala je jula 1999. godine u okvru pokreta za mir Pančevo, a registrovana je kao nezavisna nevladina organizacija 1.aprila naredne godine. Ideja vodilja ove organizacije je unapređenje ličnog i društvenig života dece sa smetnjama u razvojui njihovih porodica u opštini Pančevo. Pružaju pomoć i podršku deci sa smetnjama u razvoju. Rade na poboljšanju komunikacije unutar porodice ometenog deteta, kao i između porodice i lokalne zajednice kroz podršku saradnju i savetovanje. Razvijaju prihvatajući stav društva prema deci sa smetnjama u razvoju edukacijom i promocijom njihovih prava. Rade na poboljšanju kvaliteta rada profesionalaca u ovoj oblasti kroz saradnju i promociju rada sa ovom poulacijom. Unapređuju znanje i veštine članova saradnika i volontera organizacije VelikiMali.
Adresa: Narodnog fronta 6
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: MO gluvih i nagluvih Pančevo
Email:
Web:
Tel: 013/348-367
Fax:
Kontakt osoba: sekretar Katić Ljiljana
Podaci o članstvu: 3500 članova
Aktivnosti: Osnovna aktivnost je zbrinjavanje lica sa oštećenim sluhom koju ova orgnizacija sprovodi već 44 godine. Pokriva opštine Pančevo, Kovačica, Kovin, Alibunar i Opovo. Savetima i informacijama pomažu roditeljima slušno oštećene dece. Pomoć licima sa oštećenim sluhom u gestovnom prevođenju u najrazličitijim životnim situacijama. Popravka i distribucija slušnih aparata. Edukacija o rukovanju slušnim aparatima. Rani tretman i edukacija u predškolskoj ustanovi "Ljiljan" i PU "Dečije radosti". Deci je omogućena svakodnevna slušno-govorna rehabilitacija.
Adresa: Cara Lazara 23
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje paraplegičara Južnog Banata
Email:
Web:
Tel: 013/522-264
Fax:
Kontakt osoba: predsednik Aleksandra Manja
Podaci o članstvu: 30 članova sa invaliditetom i 10 pomoćnih članova bez invaliditeta
Aktivnosti: Udruženje je osnovano 1999. godine sa ciljem da posle bombardovanja pomogne ovim licima u nabavci elementarnog higijenskog i medicinskog materijala. Udruženje ima redovno učešće na seminarima iz oblasti edukacije o angažovanju invalida na različitim poljima: prevencija dekubitusa, jačanje žena invalida, psihološka podrška invalidima, lobiranje, pisanje projekata u cilju nabavljanja sredstava... Insistira na uklanjanju arhitektonski barijera na teritoriji Južnog Banata.  Sarađuje sa opštinskim vlastima, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, Crvenim krstom u svim drugim invalidskim udruženjima na teritoriji Pančeva i Srbije koja imaju slične ciljeve i interse.
Adresa: Raška 14,26000 Pančevo ili Dunavska 9
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje za cerebralnu paralizu Pančevo
Email:
Web:
Tel: 013/352 498
Fax:
Kontakt osoba: predsednica Tanja Orlov
Podaci o članstvu: 150 članova
Aktivnosti: Evidencija lica sa cerabralnom paralizom i srodnim oštećenjima. Informisanje javnosti o postojanju i radu organizacije. Obezbeđivanje autobusa za posebne namene. Organizovanje kulturnih i sportskih zbivanja. Saradnja sa stručnim službama vezanih za CP. U saradnji sa Direkcijom za izgradnju i uređenje Pančeva nastavak projekta uklanjanja arhitektonskih barijera započetog 1996. godine.
Adresa: Đ.Đakovića 19
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć MNRO Pančevo
Email: mnro@panet.co.yu
Web:
Tel: 013/351-143 013/351-143
Fax:
Kontakt osoba: Dara Bubalo
Podaci o članstvu: Okuplja osobe ometene u razvoju, njihove roditelje, stručnjake iz ove oblasti i sve ljude dobre volje.
Aktivnosti: Sa decom omladinom i roditeljima imaju redovne radionice. Imaju biblioteku igračaka u vrtiću Bambi koja radi svakog dana od 16 do 18 časova i isključivo je namenjena deci sa posebnim potrebama i njihovoj integraciji u društvo vršnjaka.
Adresa: Kralja Petra I 10
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje obolelih od multiple skleroze Pančevo
Email:
Web:
Tel: 013/520-328
Fax:
Kontakt osoba: Andrić Boža, Mirjana Lazarević predsednica
Podaci o članstvu: Trenutno ima 43 člana što ne predstavlja ukupan broj obolelih od multiple skleroze jer postoje osobe koje ne žele da se priključe udruženju i to je svakako njihovo pravo.
Aktivnosti: Udruženje obolelih od multiple skleroze prvenstveno omogućava druženje i što je veoma važno razmenu iskustava. Iskustva i saveti ljudi koji su porošli suočavanje sa MS-om dragoceni su za sve one kojoma je dijagnoza tek utvrđena. Najbolje vas razumeju osobe koje su u sličnoj situaciji, a to se upravo dobija članstvom u uduženju obolelih od multipla skleroze. Udruženje obolelih od multipla skleroze iz Pančeva je ogranak Društva multipla skleroze Vojvodine iz Novog Sada.
Adresa: Banijska 87
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje za dečju i cerebralnu paralizu Juznobanatskog okruga Pančevo
Email:
Web:
Tel: 013/344 035 063/800-4271
Fax:
Kontakt osoba: Dragoslav Milosavljev
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Savska 4
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija saveza slepih-Pančevo
Email:
Web:
Tel: 013/353-600
Fax:
Kontakt osoba: sekretar Božana Počuča
Podaci o članstvu: 404 člana udruženja
Aktivnosti:
Adresa: žarka Zrenjanina 5, poštanski fah 47,26000 Pančevo
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Pančevo
Email: silvanametlic@yahoo.co.uk
Web:
Tel: 013/319-291
Fax:
Kontakt osoba: Metlić Silvana, predednik  064/189-40-25
Podaci o članstvu: Kontak osoba 2: Vladimir Belić. Društvo je sastavni deo Saveza za borbu protiv šećerne bolesti Novi Sad. Okupljaju 8156 rgistrovanih dijabetičara među kojim je i 40 dece ispod 18 godina starosti.
Aktivnosti: Realizovana je "Mala biblioteka" namenjena dijabetičarima sa nekoliko štampanih brošura: "Šećerna bolest-čovek-porodica-društvo", "Gojaznost i šećerna bolest", "Ishrana obolelih od šećerne bolesti", "Dijabetičar u neprilici-akutne komplikacije", "Šećerna bolest kod dece i omladine", "Hronične komplikacije šećerne bolesti", "Insulin-kada-kako?", "Čitanka za obolele od šećerne bolesti", "Kuvar".
Adresa: Savska 14
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez invalida rada opštine Pančevo
Email:
Web:
Tel: 013/345-549
Fax: 013/343-797
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu: 6000 invalida rada
Aktivnosti: Ova organizacija brine za preko 6000 invalida rada od kojih su većina penzioneri a oko 2000 je u radnom odnosu. Organizovani su u 13 mesnih zajednica, 12 aktiva, u preduzećima i u 9 klubova.
Adresa: JNA 19
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara južnobanatskog okruga-Pančevo
Email: udfpvo@panet.co.yu
Web:
Tel: 013/353-577
Fax:
Kontakt osoba: sekretar Pavlović Milana
Podaci o članstvu: 45-50 članova teško telesno ometenih
Aktivnosti: Osnovna orijentacija Udruženja je pružanje stalne pomoći članovima i to u: školovanju, ostvarivanju pojedinih prava na lečenje i medicinsku rehabilitaciju, ostvarivanju povlastica pri korišćenju telefonskih usluga i usluga u saobraćaju, obezbeđivanju humanitarne pomoći, pomagala, lekova a u saradnji sa humanitarnim organizacijama.
Adresa: Kraljevića Marka 34 e
Grad: 26000 Pančevo
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Ruma
Email:
Web:
Tel: 022/421-313 021/429-137
Fax:
Kontakt osoba: Vuletić Dragica, Ljubica Najić, Kraljevačka 48, 022/427-120
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Glavna 270
Grad: 22400 Ruma
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Ruma
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: JNA 121
Grad: 22400 Ruma
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Sremskog okruga Ruma
Email: udruzdistkrle@neobee.net
Web:
Tel: 022/461-877 022/472-725
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: JNA 121
Grad: 22400 Ruma
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruzenje paraplegicara i kvadriplegicara Ruma
Email: parasremruma@ptt.yu
Web:
Tel: 022/422-725
Fax:
Kontakt osoba: Basletić Ognjen
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: JNA 121
Grad: 22400 Ruma
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međupštinska organizacija gluvih i nagluvih Senta
Email:
Web:
Tel: 024/812-263 063/7502414
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Organizacija se pored uobičajenih aktivnosti bavi i distribucijom slušnih pomagala.
Adresa: Glavna ulica 15
Grad: 24400 Senta
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za zaštitu mentalno i fizički oštećenih lica "Ruka ruci" Senta
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba: Magdolina Rac
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Ratarska 21
Grad:  Senta
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Šid
Email: zmajsl@ptt.yu
Web:
Tel: 022/712-713 022/710-602
Fax:
Kontakt osoba: Dušanka Pestelek
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa:
Grad:  Šid
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje obolelih od multiple skleroze Sombor
Email: rrha@ptt.yu
Web:
Tel: 025/460-665
Fax:
Kontakt osoba: živko Radmilo (Venac Stepe Stepanovića9/8), 025/23-006
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Vlaha Bukovca 16
Grad: 25000 Sombor
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Sombor
Email: mzeljko1@eunet.yu, dragisa1504@eunet.yu
Web:
Tel: 025/840-631
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Miloša čavića 8
Grad: 25000 Sombor
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje paraplegičara Bačke Sombor
Email: nikolash@sombor.com
Web:
Tel: 025/32-178 025/32-178
Fax: 025/32-178
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Sonćanski put  24
Grad: 25000 Sombor
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo invalida za cerebralnu i dečiju paralizu Sombor
Email: dnzecevic@ddor.co.yu
Web:
Tel: 025/27-752
Fax: 025/722-343
Kontakt osoba: Dragan Zečević
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Svetog Save 35a
Grad: 25000 Sombor
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinsko društvo za pomoć MNRO Opština Sombor i Odžaci
Email: mnroso@ptt.yu
Web: www.mnro-sombor.org.yu
Tel: 025/27-969 (17-19h)
Fax:
Kontakt osoba: Dragana Stijepić-sekretar i Milinka Studen-predsednik
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Društvo za pomoć mnro je socio humanitarna organizacija koja okuplja lica sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje, stručnjake razlčičitih profila koji se profesionalno bave zaštitom i osposobljavanjem kao i drugih građana koji žele da pomognu ovoj populaciji. Društvo pruža organizovanu pomoć i zaštitu osobama sa smetnajma u razvoju i njihovim porodicama koja se ogleda kroz: Saradnju sa drugim organizacijama, udruženjima građana i humanitarnim organizacijama u rešavanju problematike lica sa smetnjama u razvoju. Zalaže se za unapređivanje i poboljšanje procesa rehabiliacije i zaštite lica sa smetnjama u razvoju. Sarađuje i pomaže institucijama u sprovođenju medicinske profesionalne i socijalne rehabilitacije. Zalaže se za donošenje mera i propisa radi proširivanja sistema rehabilitacije i zaštite kojim će se obezbediti uslovi školovanja, profesionalnog zapošljavanja i socijalna zaštita lica sa smetnjama u razvoju. Pruža pomoć i zaštitu licima sa smetnjama u razvoju bez roditeljskog astaranja putem predavanja i obaveštavanja. Kroz medije propagira ideju o sprovođenju mera za sprečavanjei otkrivanje razvojnihz smetnji. Pruža pravnu pomoć. Pruža meterijalnu pomoć u vidu odeće obuće lekova i sanitetskog materijala. Zalaže se za potpunu integraciju lica sa smetnjama u razvoju u socijalnu sredinu i poboljšanje njihovog kvaliteta življenja.
Adresa: Beogradska 31
Grad: 25000 Sombor
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Sombor
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Staparski put 16
Grad: 25000 Sombor
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo defektologa Sombor
Email: maca.so@eunet.yu
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba: Marinela Šćepanović
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa:
Grad: 25000 Sombor
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Sombor
Email: sgnso@ptt.yu
Web:
Tel: 025/23-070
Fax:
Kontakt osoba: Lela Stojinović
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Organizacija se pored uobičajenih aktivnosti bavi i distribucijom slušnih pomagala.
Adresa: Apatinski put 6
Grad: 25000 Sombor
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Biser Srbobran
Email: nvobiser@yahoo.com ili preferans@neobee.net
Web:
Tel: 021/731-814 021/730-825
Fax:
Kontakt osoba: Slavka Popić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Hajduk Veljkova 85
Grad:  Srbobran
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Opštinski savez invalida rada Sremska Mitrovica
Email:
Web:
Tel: 022/221-736 064/186-02-43
Fax:
Kontakt osoba: Ljubomir Samardžić, žarko Stokanov
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: 28.marta 17
Grad: 22000 Sremska Mitrovica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Sremska Mitrovica
Email:
Web:
Tel: 022/226-148
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Organizacija se pored uobičajenih aktivnosti bavi i distribucijom slusnih pomagala.
Adresa: Parobrodska 10, 22000 Sremska Mitrovica
Grad: 22000 Sremska Mitrovica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Sremska Mitrovica
Email: sm.mnrosm@neobee.net
Web:
Tel: 022/223-418 022/223-864
Fax:
Kontakt osoba: Dopuđa Dragica, Sekretar društva
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Njegoševa bb
Grad: 22000 Sremska Mitrovica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Sremska Mitrovica
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Trg Svetog Dimitrija 15
Grad: 22000 Sremska Mitrovica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Klub multiple skleroze Srem Stara Pazova
Email: msklubsrem@yahoo.com
Web:
Tel: 022/311-039
Fax:
Kontakt osoba: Mira Borovac
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa:
Grad:  Stara Pazova
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Stara Pazova
Email:
Web:
Tel: 022/312-004 022/314-949
Fax:
Kontakt osoba: Jelisavac Snežana
Podaci o članstvu: Jelisavac Snežana, Zmaj Jovina 72, 022/314-949
Aktivnosti:
Adresa:
Grad: 22300 Stara Pazova
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za afirmaciju invalida Feniks
Email:
Web: -
Tel: 022/312-300 022/310-408
Fax: -
Kontakt osoba: Janko Bako (064/127-14-87) emcbako@yahoo.com
Podaci o članstvu: -
Aktivnosti:
Adresa: 21 Oktobar 50
Grad: 22300 Stara Pazova
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruzenje paraplegicara Fruška Gora Srem Stara Pazova
Email:
Web:
Tel: 022/310-170 lokal 128
Fax: 022/315-134
Kontakt osoba: Rajković Goran, Marković Verica
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Trg dr Zorana đinđića
Grad: 22300 Stara Pazova
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez slepih i slabovidih - Subotica
Email:
Web:
Tel: 024/559-065
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa:
Grad: 24000 Subotica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Subotica
Email:
Web:
Tel: 024/562-182
Fax:
Kontakt osoba: Farkaš Eržebet
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa:
Grad: 24000 Subotica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Opštinsko udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Subotice
Email:
Web:
Tel: 024/547-254
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Marije Kiri 1
Grad: 24000 Subotica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara Severno-bačkog okruga Subotica
Email: p.edith@eunet.yu
Web:
Tel: 024/531-565
Fax:
Kontakt osoba: Edita Preklo, Pavle Radujković
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Trg Lazara Nešića 1
Grad: 24000 Subotica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Subotica
Email: mogluvih@suonline.net
Web:
Tel: 024/553-210
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Organizacija se pored uobičajenih aktivnosti bavi i distribucijom slušnih pomagala
Adresa: Zarka Zrenjanina 19
Grad: 24000 Subotica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Savez invalida rada
Email:
Web:
Tel: 024/27-324
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Braće Radića 3
Grad: 24000 Subotica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba-Subotica
Email: nanazo@eunet.yu
Web:
Tel: 024/558-425
Fax:
Kontakt osoba: Nataša Skenderović
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: đure đakovića
Grad: 24000 Subotica
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje distrofičara zapadnobačkog okruga Svetozar Miletić
Email: mzeljko1@eunet.yu
Web:
Tel: 025/823-106
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Ivana Meštrovića 16
Grad: 25211 Svetozar Miletić
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija invalida rada "ST đurđevo"-Temerin
Email: -
Web:
Tel: 846-123 -
Fax: -
Kontakt osoba: Sava Rebuša
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Ova organizacije je tek u osnivanju!!! (maj 2003.)
Adresa: Novosadska 142
Grad: 21235 Temerin
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Opštinska organizacija invalida rada Temerin
Email: -
Web: -
Tel: 021/842-671 064/551412
Fax: -
Kontakt osoba: Zuhrič Enver
Podaci o članstvu: Ukupan broj članova 380  Penzionera ima približno 1000
Aktivnosti: Pomoć u snabdevanju ogrevnim materijalom.
Adresa: -
Grad: 21235 Temerin
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik
Email: office@veternik.org.yu
Web: www.veternik.org.yu
Tel: 021/823-518 021/821-034, 821-262
Fax: 021/823-518
Kontakt osoba: Nedeljko Bekić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Kninska 157
Grad: 21209 Veternik
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Klub za osobe sa invaliditetom Srce Vrbas
Email: crvenikrstvrb@ptt.yu
Web:
Tel: 021/707-702
Fax: 021/705-990
Kontakt osoba: Tanja Gluščević
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Maršala Tita 141
Grad: 21460 Vrbas
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Vršac
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Zmaj Jovina 9
Grad: 26300 Vršac
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Vršac
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Organizacija se pored uobičajenih aktivnosti bavi i distribucijom slušnih pomagala
Adresa: Zmaj Jovina 9,
Grad:  Vršac
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Centar za prava žena Vršac
Email: stoz@hemo.net
Web:
Tel: 013/821-635 013/822-795
Fax: 013/821-635
Kontakt osoba: Zorica Stojkov
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Mihajla Pupina 36a
Grad:  Vršac
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje multiple skleroze Vršac
Email: czsrvrsac@neobee.net
Web:
Tel: 013/839-696 013/839-689
Fax: 013/839-689
Kontakt osoba: Milena Janković, Sofija Golomejić
Podaci o članstvu: Milena Janković, predsednica udruženja (013/823-162 ili 064/153-62-50)
Aktivnosti:
Adresa: žarka Zrenjanina 13
Grad: 26300 Vršac
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Vršac
Email: jvvs@hemo.net
Web:
Tel: 013/839-832
Fax:
Kontakt osoba: Tamara Vojteški
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: žarka Zrenjanina 22
Grad: 26300 Vršac
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu Srednjebanatskog okruga
Email:
Web:
Tel: 023/63-251
Fax:
Kontakt osoba: Kantar Desanka, sekretar udruženja
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Sinđelićeva 70
Grad: 23000 Zrenjanin
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Organizacija gluvih i nagluvih Zrenjanin
Email: ognzr@beotel.yu
Web:
Tel: 023/61-156
Fax: 023/61-156
Kontakt osoba: Aleksandar Golić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Organizacija se pored uobičajenih aktivnosti bavi i distribucijom slusnih pomagala.
Adresa: Brigadira Ristića 12
Grad: 23000 Zrenjanin
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje paraplegičara "Banat"  Zrenjanin
Email: uppbanat@mgnet.co.yu
Web:
Tel: 023/36-789
Fax: 023/534-610
Kontakt osoba: Kristina živankić
Podaci o članstvu: Kristina Živankić 023/534-610
Aktivnosti:
Adresa: Kralja Aleksandra bb, glavna ulica, korzo
Grad: 23000 Zrenjanin
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Zrenjanin
Email: mnrozr@ptt.yu
Web:
Tel: 023/511-068
Fax:
Kontakt osoba: Ružica Tomić
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa:
Grad: 23000 Zrenjanin
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Klub multiple skleroze Zrenjanin
Email:
Web:
Tel: 023/737-716
Fax:
Kontakt osoba: Zlata Adamov
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Milutina Subotina 11c
Grad: 23000 Zrenjanin
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Zrenjanin
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Miletićeva 43
Grad: 023/548-440 Zrenjanin
Država – Regija:Srbija - Vojvodina
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Informativni centar Lotos Tuzla
Email: ic.lotos@bih.net.ba
Web:
Tel: +387 35 251-476 +387 35 251-245
Fax: +387 35 251-476, +387 35 251-245
Kontakt osoba: Suad Zahirović, predsednik
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: M. i ž. Crnogorčevića 3
Grad: 75000 Tuzla
Država – Regija:Bosna i Hercegovina - Bosna
Tip – Vrsta: Međunarodna - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruženje tjelesno invalidnih lica Crne Gore, Cetinje
Email: util@cg.yu
Web:
Tel: 067/317-736 086/233-844
Fax:
Kontakt osoba: Andrija Marićević
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Pomoć u rešavanju problema osoba sa invaliditetom
Adresa: 4. jula 6
Grad: 81250 Cetinje
Država – Regija:Crna Gora -
Tip – Vrsta: Međunarodna - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Hrvatski savez gluvih i nagluvih
Email: hrv.savez-gluhih@zg.tel.hr
Web:
Tel: 48-114-127
Fax: 48-114-127
Kontakt osoba: Andrija Halec, predsednik
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Palmotićeva 4
Grad: 10000 Zagreb
Država – Regija:Hrvatska -
Tip – Vrsta: Međunarodna - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Udruga za promicanje inkluzije
Email: promicanje-inkluzije@zg.hinet.hr
Web: www.geocities.com/inkluzia
Tel: +385 1 48 13 589 +385 1 48 13 519
Fax: +385 1 48 13 519
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti: Udruga za promicanje inkluzije (UPI) je nevladina, neprofitna i humanitarna udruga, osnovana u Zagrebu 1997. godine. Aktivnosti se temelje na filozofiji inkluzije po kojoj osobe sa teškoćama imaju pravo biti ravnopravni i aktivni članovi društva. Inkluzija stoga podrazumeva neposredno uključivanje osoba sa teškoćama u socijalnu sredinu, uvažavanje i poštovanja tih osoba, nasuprot milosrdnom i saželjevajućem odnosu prema njima.
Adresa: Radićeva 32, 10000 Zagreb
Grad: 10000 Zagreb
Država – Regija:Hrvatska -
Tip – Vrsta: Međunarodna - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Mental Disability Advocacy Center
Email: info@mdac.info
Web: www.mdac.info
Tel: +36-1-411-4410
Fax: +36-1-411-4411
Kontakt osoba: Oliver Louis
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Szent István Tér 11/B,
Grad:  Budimpešta
Država – Regija:Mađarska -
Tip – Vrsta: Međunarodna - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Polio plus
Email: polioplus@polioplus.org.mk
Web: www.polioplus.org.mk
Tel: +389(2)298327
Fax: +389(2)298328
Kontakt osoba:
Podaci o članstvu:
Aktivnosti:
Adresa: Palata unija 3-kat
Grad: 1000 Skopje
Država – Regija:Makedonija -
Tip – Vrsta: Međunarodna - Nevladina invalidska organizacija

Naziv: Nacionalno invalidsko udruzenje ILCO Srbije
Email: ilcosrbija@gmail.com
Web: www.ilco.org.rs
Tel/fax: 011/6642-395,tel/ sekr 063/11-11238

Kontakt osoba:Snezana Cmiljanic-Milojevic –predsednik

Podaci o članstvu:U Srbiji ima oko 5000 osoba sa izvedenom stomom– nisu svi clanovi

Aktivnosti:Svake srede druzenje od 17-20 sati .Informacija I edukacija pacijenata I clanova porodice pre I posle operacije, u procesu resocijalizacije u normalne zivotne tokove.Svojim licnim iskustvom zelimo da pomognemo put oporavka I budjenja optimizma,jer je izvedena stoma –drugaciji nacin zivota.Osnivanje podruznica u manjim mestima;Zajecar,Uzice,Valjevo.Indjija.Nastojanje da se primeni POVELJA O PRAVIMA OSOBA SA STOMOM.Ucesce na kongresima lekara opste medicine I susretima sestara I tehnicara Srbije.Poseta odelenjima hirurgije.Odlazak na kongrese stomicara evropske I svetske ciji smo clanovi. www.ostomyeurope.org/www.ostomyinternational.org.Aktivnosti I saradnja sa RFZO u vezi ostvarivanja prava na pomagala

Adresa: Sarajevska 9/34
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - Nevladina invalidska organizacija

Resursni centar
za osobe sa invaliditetom

Ćirila i Metodija 21, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Tel./Fax: +381 (0)21 469-616,466-588,466-911, 6397-626
e-mail: ehores@ehons.org infores@ehons.org


Arhiva

RSS

Administracija